Перевір своє здоров'я

Оцінка стану серцево-судинної системи
1. Для оцінки стану тренованості серцево-судинної системи необхідно вимірювати пульс у стані спокою, а потім виконати 20 присідань за 30 сек. Час відновлення пульсу до початкового рівня є показником стану серцево-судинної системи і тренованості.
Відновлення пульсу за часом:
а) менше 3 хвилин - добрий результат;
б) від 3 до 4 хвилин - середній результат;
в) більше 4 хвилин - нижче середнього.
2. Про стан нормальної функції серцево-судинної системи можна судити по коефіцієнту економізації кровообігу, який відбиває викид крові за 1 хвилину. Він обчислюється за формулою:
(АТ макс. - АТ мін.) х П, де АТ - артеріальний тиск;   П - частота пульсу
Наприклад: АТмакс - 120, АТмін - 80, Частота пульсу - 64.
За формулою (120-80)х64=2560 - у Вас усе гаразд.
У здорової людини його значення наближається до 2600. Збільшення цього коефіцієнта вказує на утруднення в роботі серцево-судинної системи.

Оцінка стану дихальної системи
Функціональні проби для оцінки стану дихальної системи
    Проба з затримкою дихання використовується для судження про кисневому забезпеченні організму. Вона характеризує також загальний рівень тренованості людини. Проводиться у двох варіантах: затримка дихання на вдиху (проба Штанге) і затримка дихання на видиху (проба Генча). Оцінюється за тривалістю часу затримки і за показником реакції (ПР) частоти серцевих скорочень. Останній визначається величиною відносини частоти серцевих скорочень після закінчення проби до вихідної частоті пульсу: ПР = ЧСС (після проби) / ЧСС (до проби).
      Показник ритму серця у здорових людей не повинен перевищувати 1.2. Більш високі його значення свідчать про несприятливу реакції серцево-судинної системи на брак кисню.
Проба з затримкою дихання на вдиху (проба Штанге)
Необхідне обладнання: секундомір, (носовий затискач).
   Порядок проведення обстеження. Проба з затримкою дихання на вдиху проводиться наступним чином. До проведення проби у обстежуваного двічі підраховується пульс за 30 сек в положенні стоячи. Дихання затримується на повному вдиху, який обстежуваний робить після трьох подихів на 3/4 глибини повного вдиху. На ніс одягається затиск або ж обстежуваний затискає ніс пальцями. Час затримки реєструється за секундоміром. Негайно після відновлення дихання проводиться підрахунок пульсу. Проба може бути проведена двічі з інтервалами в 3-5 хв між визначеннями. Порядок обробки результатів обстеження. За тривалістю затримки дихання проба оцінюється таким чином:
- менше 39 сек - незадовільно;
- 40-49 сек - задовільно;
- понад 50 сек - добре.
Обчислити значення ПР.
Пульс:
перші 30 секунд - 41 уд / хв
другий 30 секунд - 41 уд / хв
Затримка дихання - 52 секунди
Пульс після затримки (30 секунд) - 37 уд / хв
ПР = ЧСС (після проби) / ЧСС (до проби) = 41/37 = 1,12.
Висновок: за результатами тесту проба тривалості затримки дихання на вдиху виявилася хорошою, тобто понад 50 секунд. Після підрахунку показника ритму серця ми дізналися, що він менше 1.2, тобто він не перевищує норму, яка свідчила б про несприятливу реакції серцево-судинної системи на брак кисню.
Проба з затримкою дихання на видиху (проба Генча)
Необхідне обладнання: секундомір, (носовий затискач).
   Порядок проведення обстеження. Проба з затримкою дихання на видиху проводиться наступним чином. До проведення проби у обстежуваного двічі підраховується пульс за 30 сек в положенні стоячи. Дихання затримується на повному видиху, який обстежуваний робить після трьох подихів на 3/4 глибини повного вдиху. На ніс одягається затиск або ж обстежуваний затискає ніс пальцями. Час затримки реєструється за секундоміром. Негайно після відновлення дихання проводиться підрахунок пульсу. Проба може бути проведена двічі з інтервалами в 3-5 хв між визначеннями.
    Порядок обробки результатів обстеження. За тривалістю затримки дихання проба оцінюється таким чином:
- менше 34 сек - незадовільно;
- 35-39 сек - задовільно;
- понад 40 сек - добре.
Показник ритму серця у здорових людей не повинен перевищувати 1.2. Більш високі його значення свідчать про несприятливу реакції серцево-судинної системи на брак кисню

Оцінювання ваги тіла
Для визначення нормальної ваги тіла використовуються різні способи
Зробіть обчислення і висновки.
Індекс ваги тіла (індекс Кетле) — це відношення ваги (кг) до квадрату зросту (м): Вага (кг) : Зріст2 (м)
Зробіть обчислення і висновки. Найоптимальніший індекс — 21. Якщо значення переважає навіть на одиницю, то маса тіла надмірна.
Ваго-ростовий індекс — це відношення ваги (г) до зросту (см), тобто
вага (г) : зріст (см)
На кожен сантиметр зросту має припадати:
-молодший шкільний вік: 180–260 г (у дівчаток і хлопців майже однаковий показник);
-середній шкільний вік: 220–360 г (у дівчаток трохи вищий показник, ніж у хлопців);
-старший шкільний вік: 325–375 г (у дівчат), 350–400 г (у хлопців);
-жінки: 325–375 (г), чоловіки: 350–400 (г).
Формули для обчислення нормальної ваги тіла:
 до 21 року:
для чоловіків: (зріст (см) х 4 : 2,54 – 128) х 0,453;
для жінок: (зріст (см) х 3,5 : 2,54 – 108 ) х 0,453;
Обчисліть за формулою власну нормальну вагу тіла.
Порівняйте одержану норму з фактичною масою тіла і зробіть висновок.
З віком вага тіла змінюється.
 Після 22 років
Формули для обчислення нормальної ваги тіла з урахуванням віку:
для чоловіків: 50 + (зріст – 150) х 0,75 + (вік – 21) : 4
для жінок: 50 + (зріст – 150) х 0,32 + (вік – 21) : 5
Індекс Брока. Нормальна вага тіла для людей з ростом 155 - 156 см дорівнює довжині тіла в сантиметрах, з якої віднімають цифру 100;
при зрості 165 – 175 віднімають цифру 105;
при зрості 175 см и більше віднімають цифру 110.

Тести для визначення сили
1. Стоячи на відстані двох кроків від стільця і спираючись руками на його сидіння, згинайте і розгинайте руки, скільки зможете. "Віджимаючись" не прогинайтеся.
Оцінка: "відмінно" - 30 разів, "добре" - 20 разів, "задовільно" - 15 разів.
2.  Лежачи на спині, витягнувши руки уздовж тулуба, піднімайте ноги, не згинаючи в колінах, до прямого кута, а потім опускайте їх.
Оцінка: "відмінно" - 50 разів, "добре" - 40 разів, "задовільно" - 20 разів.
3. Виконайте максимальну кількість присідань, відриваючи п'яти від підлоги і витягнувши руки вперед.
Оцінка за одну хвилину: "відмінно" - 60 разів, "добре" - 55 разів, "задовільно" - 40 разів.

Тести для визначення гнучкості
1. Нахил вперед, стоячи на тумбі. В. п. - зігнута стійка, пальці ніг на рівні краю тумби. Максимально нахилитися вперед, не згинаючи ніг, фіксуючи положення пальців рук на шкалі тумби (чи вимірюється лінійкою, сантиметровою стрічкою). Затриматися в цьому положенні 3 секунди, потім відмітити результат.
Оцінка: від краю тумби вниз: "відмінно" - 15см, "добре" - 10см, "задовільно" - 5см.
2.  Стоячи, ноги разом, руки опущені. Нахиліться вліво, ковзаючи лівою рукою по стегну і зігнувши праву. Затримайтеся в такому положенні 3 секунди. Чим менше відстані від кінчиків пальців лівої руки до підлоги, тим краще. Те ж в інший бік.
3. Стоячи боком до стіни, руки опущені. Махом максимально підніміть праву ногу вперед - вгору. На стіні відмітьте місце, до якого ви доторкнулися шкарпеткою. Чим більше відстані від місця торкання до підлоги, тим краще результат. Те ж іншою ногою. Ноги не згинати, тулуб не нахиляти.
Оцінка: "відмінно" - мах вищий за голову, "добре" - мах до голови, «задовільно» – мах до грудей.

Тести для визначення швидкості
а) Сидячи за столом, рука на столі. Виконуючи рухи тільки кистю, за 10 секунд нанесіть на аркуш паперу олівцем максимальну кількість крапок.
б) Стоячи, в зігнуту під прямим кутом праву руку візьміть лінійку вертикально так, щоб її нульова відмітка була на одному рівні з мізинцем. Розтискайте, відпускаючи лінійку, і відразу ж якнайшвидше знову стисніть пальці рук.
Чим менше відстані від нижнього краю лінійки до долоні, тим краще.
в) Біг на місці впродовж 10 секунд. Чим більша кількість кроків вам вдасться зробити за цей час, тим краще результат.

Тест для визначення витривалості
Біговий тест Купера за 12 хвилин, за результатами якого визначають функціональний клас аеробної здатності.
Градації максимальної аеробної здатності (функціональні класи) залежно від відстані, які пробігають за 12 хвилин (км).
Функціональний клас аеробних здібностей і фізичний стан
Вік, роки
до 20 років
21-39 років
Ю
Д
Ч
Ж
ФК I – дуже погано
Менше 1,6
1,5
до 1,5
1,4
ФК II – погано
1,6 – 2,0
1,5 – 1,8
1,5 – 1,8
1,4 – 1,7
ФКIII– задовільно
2,01 – 2,4
1,81 – 2,1
1,81 – 2,2
1,71 – 2,0
ФК IV– добре
2,41 – 2,8
2,11 – 2,6
2,21 – 2,6
2,01 – 2,5
ФК V - відмінно
Більше 2,8
2,6
Більше 2,6
2,5


Методика визначення рівня особистого здоров’я
      Сучасний стан здоров’я населення України свідчить, що є реальна загроза вимирання нації. Майже 90% дітей, учнів і студентів мають певні відхилення щодо здоров’я, понад 50% — незадовільну фізичну підготовку. Така, без перебільшення, жахлива ситуація виникла не одразу, а «готувалася» попередніми «благополучними» десятиріччями. Громадянам повсякчас навіювали: не переймайтесь, працюйте, про все інші потурбується держава. Ця система пропаганди декларувала безкоштовну медичну допомогу, розвиток різних соціальних програм тощо. Пригадайте гасло минулих років: «Турбота про здоров’я громадян — обов’язок держави». У результаті сама людина звикла сподіватися на могутність медицини, держави, а не зважати на захисні сили власного організму. Попри таку усталену тезу академік М.М. Амосов стверджував: «Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні й значні. Замінити їх не можна нічим». Тому необхідний перехід виховання людини до нової парадигми: турбота про здоров’я — обов’язок кожного. Пропоную методику, за допомогою якої можна визначити рівень особистого здоров’я.
Анкетування «Чи цінуєте ви власне здоров’я?»
1. Як відомо, правильний режим харчування — це повноцінний сніданок, обід з трьох страв, полуденок і скромна вечеря. А який режим харчування у вас?
а) саме такий, до того ж ви їсте багато овочів і фруктів;
б) буває, що ви «забули» про сніданок чи обід;
в) не дотримуєтеся режиму.

2. Чи п’єте ви каву?
а) дуже рідко;
б) п’ю, але лише 1 чашку на день;
в) не можу відмовитись від кави, п’ю її дуже багато.

3. Чи регулярно ви робите зарядку?
а) так;
б) не завжди вдається себе примусити;
в) ні.

4. Чи маєте ви задоволення від навчання?
а) так;
б) у цілому навчання мене задовольняє;
в) навчаюся без особливого натхнення.

5. Чи маєте ви звичку приймати ліки?
а) ні;
б) лише за гострої потреби;
в) так, приймаю майже щодня.

6. Чи страждаєте ви на яке-небудь хронічне захворювання?
а) ні;
б) важко відповісти;
в) так.

7. Чи використовуєте ви хоча б один вихідний день для фізичної роботи, занять спортом, туризмом?
а) так, інколи навіть два дні;
б) так, але лише тоді, коли є можливість;
в) ні, віддаю перевагу телевізору чи комп’ютеру.

8. Як ви проводите канікули (відпустку)?
а) активно займаюсь спортом;
б) у веселій компанії;
в) це завжди проблема.

9. Чи курите ви?
а) ні;
б) так, але рідко;
в) так, постійно.

10. Чи є щось, що постійно вас дратує, — в школі (на роботі) чи вдома?
а) ні;
б) так, але намагаєтеся уникнути цього;
в) так.

11. Чи є у вас почуття гумору?
а) друзі кажуть, що є;
б) ціную людей, у яких воно є, і мені з ними приємно спілкуватися;
в) ні.
Оцінювання результатів
(за кожну відповідь: а — 4 бали, б — 2 бали, в — 0 балів:
30–44 бали — цінуєте своє здоров’я. Так тримати!
15-29 балів - не відмовляєтеся від задоволень, які роблять ваше життя різноманітним, але подумайте, чи не матимуть деякі звички з роками негативних наслідків для здоров’я?
0–14 балів — занадто легковажно ставитеся до свого здоров’я, а воно залежить у першу чергу від вас!

Немає коментарів:

Дописати коментар