Теоретико-методичні знання


Інваріантний модуль
«Теоретико-методичні знання» з предмету «Фізична культура»
І-ІІІ курс, групи ТУ

1. Значення фізичної культури в житті.

2. Оптимальний руховий режим.

3. Значення рухової активності, поняття про фізичну вправу.

4. Поняття про здоров'я. Визначення рівня фізичної працездатнос­ті (рівня здоров'я).

5. Поняття про фізичні навантаження. Дозування фізичних наван­тажень для тренування серцево-судинної системи. Основні фізіоло­гічні принципи тренування.

6. Фізична культура в сім'ї.

7. Впровадження здорового способу життя.

8. Загартовування організму.

9. Калорійність харчування залежно від фізичних навантажень.

10. Оздоровчі системи та їх роль у зміцненні здоров'я.

11. Способи попередження застудних захворювань.

12. Засоби попередження інфекційних захворювань.

13. Згубний вплив шкідливих звичок.

14. Профілактика ВІЛ/СНІДу.

15. Постава і статура, засоби їх корекції.

16. Правила надання першої (долікарської) допомоги.

17. Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами.

18. Правила техніки безпеки під час виконання фізичних вправ.

19. Правила гігієни та санітарії під час занять фізичними вправами.

20. Правила самоконтролю під час виконання фізичних вправ.

21. Засоби підвищення працездатності, прискорення відновлення.

22. Роль нервової системи в процесі оволодіння руховими діями.

23. Тренування сили та швидкісно-силових здібностей.

24. Загальна характеристика витривалості.

25. Методика вдосконалення витривалості.

26. Методика вдосконалення прудкості (швидкості).

27. Методика розвитку гнучкості.

28. Короткий зміст оздоровчого заняття та правила самостійних занять.

29. Правила ведення обліку самостійних занять.

30. Поняття про системи сучасного атлетизму.

31. Вправи професійно-відновлювальної спрямованості.

32. Види і форми туризму.

33. Оздоровче значення туризму.

34. Орієнтування в поході. Топографічна підготовка. Користуван­ня компасом.

35. Орієнтування на місцевості різними способами (за місцевими ознаками).

36. Зв'язок туризму і краєзнавства.

37. Олімпійські ігри Стародавньої Греції.

38. Відродження Олімпійських ігор сучасності.

39. Гуманістичні ідеали олімпізму.

Немає коментарів:

Дописати коментар